Avrådan från bad vid Lidens badplats i Älvdalen

Publicerad: 9 augusti 2022 Uppdaterad: 19 augusti 2022

Nodava avråder från bad vid Lidens badplats i Älvdalen. Anledningen är att orenat spillvatten läckt ut i anslutning till badplatsen under måndagskvällen. Nodava bedömer att det inte finns anledning att avråda från bad vid andra badplatser i Nässjön eftersom läckaget var lokalt och begränsat i volym.

Flicka som badar vid en badplats i en sjö.

Fredag 19 augusti Svar på prov från vattnet vid Lidens badplats visar godkända resultat. Nodava avråder inte längre från att bada vid badplatsen.

Onsdag 17 augusti Vattnet vid Lidens badplats är nu provtaget. Vi väntar in provsvaren som normalt kommer ungefär en vecka efter provtagningstillfället. Nästa uppdatering sker när provsvaren har kommit.

Torsdag 11 augusti Arbetet med att laga den trasiga ledningen påbörjas under torsdagen.
Kl. 14.00: Ledningen är lagad. Avrådan att bada gäller tills vattnet vid badplatsen är provtaget med tillfredställande resultat.

Onsdag 10 augusti Spillvattnet som normalt passerar pumpstationen vid Liden pumpas nu istället över till tankar som är uppställda vid badplatsen. Inget spillvatten har läckt ut i sjön under dagen. Förberedande arbete för att laga ledningsbrottet pågår.

Tisdag 9 augusti Spillvattnet som normalt passerar pumpstationen vid Liden pumpas nu istället över till en spolbil, som kör vattnet till annan reningsanläggning. Inget spillvatten har läckt ut i sjön under tisdagen. Förberedande arbete med att laga ledningsbrottet pågår.

Måndag 8 augusti klockan 20.00 cirka pumpstationen vid Lidens badplats stängs av, det innebär att inget spillvatten pumpas från Liden mot Näset och inget mer spillvatten läcker ut i sjön.

Måndag 8 augusti klockan 16.00 cirka ett brott på en ledning mellan Liden och Näset upptäcks. Brottet innebär att en begränsad mängd spillvatten (orenat vatten) läckt ut i närheten av Lidens badplats.

Nodava bedömer att det inte finns anledning att avråda från bad vid andra badplatser i Nässjön eftersom läckaget var lokalt, begränsat i volym och stoppades helt vid 20-tiden på måndagskvällen. När arbetet med att laga ledningen är klart kommer vattnet vid Lidens badplats att provtas för att säkerställa att vattenkvaliteten är tillräckligt bra.

Vid frågor vänligen kontakta Nodavas kundservice tel 020-55 27 00.

Senast uppdaterad: 19 augusti 2022