Nytt vårdförlopp för palliativ vård godkänt

Nu ska alla få en likvärdig palliativ vård oberoende av var man bor och hur gammal man är. Det tack vare ett nytt personcentrerat och sammanhållande vårdförlopp som nu blivit godkänt.

En äldre persons hand håller en yngre persons hand

I Älvdalens kommun har det funnits ett palliativt team sedan 2013. Arbetet i kommunens palliativa team har ofta setts som en förebild för andra regioner och kommuner. Det är en av anledningarna att Maria Särnblad som är Medicinsk ansvarig sjuksköterska, MAS, i Älvdalens kommun blev nominerad att delta i en arbetsgrupp för att ta fram ett arbetssätt för en mer jämlik palliativ vård i hela Sverige.

- Det har varit väldigt hedrande att bli nominerad och att få representera kommunal vård för hela Sverige. Jag känner mig stolt över att ha kunnat bidra med min kompetens till detta viktiga område, säger Maria Särnblad.

Maria Särnblad har suttit med som ledamot och som nationell representant i arbetsgruppen. I gruppen har professioner från olika regioner gemensamt arbetat fram ett personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp inom palliativ vård.

Syftet med ett standardiserade vårdförlopp är att patienter ska uppleva en mer välorganiserad och helhetsorienterad process utan onödiga väntetider i samband med utredning och behandling. På så sätt ska patienternas livskvalitet och nöjdhet med vården förbättras och vården bli mer jämlik och jämställd.

Kvaliteten på den palliativa vården kan skilja sig runt om i Sverige, både ur ett patient- och närståendeperspektiv. Med ett standardiserat vårdförlopp kan kommunerna arbeta på liknande sätt för att alla ska få en likvärdig palliativ vård oberoende av var man bor.

Den nationella gruppen har tagit fram ett så kallat flödesschema för palliativ vård. Vårdförloppet inleds när en patient med obotlig sjukdom har symtom som medför behov av palliativ vård. Det avslutas när patienten avlider. Vårdförloppet ska gälla oavsett diagnos, bostadsort och ålder.

- Nu återstår det att implementera vårdförloppet i alla kommuner och regioner så att syftet uppfylls. Det får absolut inte bli en pappersprodukt. Vi är många som får hjälpas åt, avslutar Maria.

Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp godkänns av styrgruppen för Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård, SKS. Därefter fattar regionerna beslut om hur införandet ska ske i vården.

Senast uppdaterad: 7 juni 2022