Samefolkets nationaldag  

Den 6 februari är det samernas nationaldag. Den firas över hela Sápmi.

Samisk flagga vajar i vinden.

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Det var 1992 på samerådets femtonde samekonferens i Helsingfors som det beslutades att firandet av samernas gemensamma nationaldag ska ske den 6 februari.

Datumet, den 6 februari, valdes för att hedra minnet av det första samiska landsmötet som hölls i Trondheim den 6 februari 1917. Landsmötet i Trondheim samlade för första gången samer från norr till söder över nationsgränserna för att diskutera och belysa gemensamma frågor. Elsa Laula Renberg var en av initiativtagarna till mötet. Sedan 100-årsjubileet finns en staty av henne i Trondheim.

Den samiska flaggan är gemensam för alla samer. Flaggan är formgiven av Astrid Båhl från Skibotn i Troms i Norge. Cirkeln är en symbol för både solen och månen. Solringen är röd och månringen är blå. Flaggans färger, röd, blå, grön och gul, kommer från den traditionella samiska dräkten, kolten. De fyra färgerna symboliserar också viktiga överlevnadselement, grönt står för växter, natur och landet Sápmi som är livsavgörande för överlevnad. Blått står för vattnet som är ett livselixir. Rött står för eld, värme och kärlek. Gul symboliserar solen och ett långsiktigt liv.

Saemiej laavlome antogs samtidigt som officiell samisk nationalsång. Texten är skriven 1906 av sjösamen Isak Saba. Isak Saba var den förste same som valdes in i norska Stortinget. Melodin till nationalsången är komponerad av Arne Sörlie. Texten speglar den tid som den kom till under, en tid som var starkt präglad av nationalromantik.

I vår kommun firas samernas nationaldag genom flaggning på centralorterna, servering av renkött i de offentliga köken och synliggörande av samisk kultur på biblioteken.

Älvdalens kommun är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun. Eajran sijte, Idre sameby, är den sydligaste samebyn i Sverige och verkar i kommunen.

Senast uppdaterad: 5 februari 2022