Musik för fler

Musik för fler är ett regionalt projektsamarbete med målet att sprida glädje till alla delar av Dalarna genom musikens värld. Nu har turen kommit till vår kommun.

Bildtext: Folkmusikens hus, Dalapap, Musik i Dalarna, Älvdalenss kommun och Region Dalarna presenterar tillsammans Musik för fler 20-25 september, Älvdalen

Under vecka 38, 20 – 25 september, kommer musikminnen för fler att skapas i Älvdalens kommun. Skolor och äldreboenden får besök av musiker, det blir dialog med politiker, inspirerande musikmöten och konserter för allmänheten i Älvdalen och Särna.

Bakgrunden till projektet är en utredning kring länskulturens uppdrag och mål som Region Dalarna antog i december 2020. I utredningen framkom bland annat att fler medborgare i hela Dalarna måste nås. Musik i Dalarna vill öka sin synlighet i länet och möta publik från alla delar av samhället; oberoende av geografi, sociala och ekonomiska förutsättningar. I projektet, som startade i våras, samarbetar Musik i Dalarna med Dalapop, Folkmusikens hus, Region Dalarna och länets kommuner.

Gun-Britt Hurtig, kommunens kulturpedagog, har haft bråda dagar med praktisk planering kring alla arrangemang. Gun-Britt ser med glädje fram emot en vecka fylld av musik.

Det är positivt att Musik i Dalarna kommer ut i länet så att vi får ta del av regionens varierande kulturutbud i vår kommun.

Information om Musik för fler i Älvdalens kommun finns på Musik i Dalarnas webbsida. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 17 september 2021