Mats Elfqvist får språkpriset Övdals-Byönn 2021

Övdals-byönn betyder älvdalsbjörn och är ett språkpris som delas ut varje år till den eller de som arbetar för att bevara, främja och utveckla det älvdalska språket.

Språkpriset Övdals-Byönn som betyder älvdalsbjörn delas ut. Mottagaren håller en blombukett i handen och tackar med en armbågshälsning. Utdelaren håller fram diplomet.

Mats Elfqvist tar emot blommor, diplom och språkpriset på 10 000 kronor.

Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra, belöna och stödja personer som arbetar aktivt för det älvdalska språkets fortlevnad. Språkpriset har också till syfte att visa på goda exempel där man genom ett praktiskt arbete medverkar till att älvdalskan förblir ett levande språk.

En jury bestående av representanter från Coop Mitt, Ulum Dalska och Älvdalens kommun utser pristagaren och i år lyder nomineringen som följer: ”Genom sitt stora engagemang, kunnighet och mångsidighet i sitt arbete för att bevara och sprida älvdalskan under många har Mats gjort en ovärderlig insats”.

Mats Elfqvist har varit ordförande både i föreningen Ulum Dalska och Elfdalens Hembygdsförening och han är fortfarande aktiv i styrelsen för Dalmålsakademin.

Mats har gjort otroligt mycket för det älvdalska språket och är en värdig mottagare av Övdals-Byönn. Priset som består av 10 000 kronor och är finansierat av Coop Mitt delades ut av konsumchef Roger Dalsten.

Tidigare pristagare av Övdals-Byönn. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 5 juli 2021