Fäbodkollo i Brindberg

Älvdalskaprojektet Wilum og Bellum är med när Team Stefan-fonden, Älvdalens Baptistförsamling och Brindbergs fäbod anordnar fäbodkollo för elfte gången.

Barn på sommarkollo på en fäbod. Barnen är samlade kring en liten kalv som ligger i gräset.

Barn på fäbodkollot i Brindberg

Under två veckor i sommar arrangeras fäbodkollo för barn mellan 8 och 10 år, en vecka i juni och en vecka i juli. Den första veckan är projektet Wilum og Bellum med och den här veckan talas det mer älvdalska än någonsin på kollot då projektets ungdomssamordnare Emil Eriksson finns på plats.

Vi vuxna pratar hela tiden älvdalska med barnen. En del av dem som har språket med sig hemifrån svarar på älvdalska, de andra på svenska. Alla förstår dock det mesta av det vi säger, berättar Emil.

Kollot är en del av barnaktiviteterna i projektet och det är en viktig och värdefull vecka då barnen får lära sig många älvdalska ord och uttryck kopplade till natur och kultur, djur och fäbodbruket. De får smaka på fäbodprodukter som de själva varit med och producerat och de hjälper till med alla sysslorna på fäboden. För barnen är det här en upplevelse de aldrig kommer att glömma, ja, ett minne för livet.

Fakta om Team Stefan-fonden

Team Stefan-fonden grundades av Stefan Nykvist, då han deltog i körledartävling i TV. Fäbodkollot arrangeras under två veckor varje sommar, en vecka in juni och en vecka i juli. Kollot riktar sig mot barn i 8-10-årsåldern och många ansökningar kommer in till Team Stefan-fonden varje år. Det är Älvdalens Baptistförsamling som administrerar fonden och kollot. Paret Kerstin och Åke Nyström som äger djuren och fäbodstugorna fungerar även som ledare och tack vare deras fantastiska engagemang kan dessa sommarkollon arrangeras.
Två andra personer som har ett starkt engagemang i fäbodkollot är Pege Andersson, före detta pastor i Baptistförsamlingen och Torbjörn Dofs.
Det var Torbjörn som ursprungligen kom med idén att starta fonden när Team Stefan ”bara kom tvåa” i Körslaget och inte fick priset på 500 000 kr som skulle gå till att skapa ett sommarkollo på en fäbod för barn. Torbjörn, som är egen företagare, lyckades engagera flera andra företag som sponsorer och med hjälpa av sponsorpengarna kunde Stefan Nykvists önskan om att starta fäbodkollo ändå genomföras. Kollot har arrangerats varje år, med undantag för sommaren 2020 då pandemin satte stopp för lägerverksamhet. I år är det elfte sommaren som barn i Älvdalen får möjlighet att uppleva en äkta fäbodvecka i vackra Brindberg.

Senast uppdaterad: 3 juli 2021