Utredning om läkemedelsstöld inom kommunens verksamhet

För någon vecka sedan uppdagades läkemedelsstöld och manipulation av läkemedel inom omsorgsverksamheten. Händelsen är polisanmäld och utredning pågår.

Älvdalens kommun har hittills varit förskonade från händelser som denna. Nu ser man över rutiner för att i framtiden undvika liknande incidenter. Vårdtagare och deras anhöriga har informerats om det som har skett

Elisabeth Fransson som är chef för vård- och omsorgsförvaltningen och tillika tillförordnad kommundirektör är upprörd.

Det som har inträffat är otroligt beklagligt, särskilt för de vårdomsorgstagare som har drabbats av den här gärningen, säger Elisabeth.

Ärendet utreds nu av Polisen.

Senast uppdaterad: 2 juli 2021