Welkumin að Övdalim – skylt med ett välkomnande på älvdalska invigd

Dagen före midsommarafton avtäcktes den historiska skylten vid södra infarten till Älvdalens kommun. Kommunstyrelsens vice ordförande Peter Egardt invigningstalade.

Skylt med text på älvdalska Välkommen till Älvdalen

Den här skylten möter nu trafikanter som söderifrån kommer in i Älvdalens kommun

Det var stor glädje bland medlemmar i föreningen Ulum Dalska och representanter från projektet Wilum og Bellum när skylten med den älvdalska texten Welkumin að Övdalim invigdes. Välkommen till Älvdalen betyder det och skylten, som är monterad strax söder om Spjutmo rastplats, visar att i Älvdalen finns ett eget språk. Det är den första officiella vägskylten med enbart älvdalsk text, godkänd av Trafikverket.

"Det är droppen som urholkar stenen. Med den här skylten tar vi ytterligare ett steg mot ett erkännande av älvdalskan som språk" sa Peter Egardt i sitt invigningstal.

Gerda Werf, som precis på dagen fyllde 91, år gladdes alldeles särskilt. Gerda var med och startade föreningen Ulum Dalska 1984 och är en av förkämparna för att älvdalskan ska erkännas som språk.

SVT Dalarna var på plats och här kan du se inslaget om invigningen Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 24 juni 2021