Årskurs 7 och 8 återgår till undervisning på plats i skolan

Från och med måndag 10 maj studerar samtliga högstadieelever på plats i skolan. Beslutet har tagits i samråd Region Dalarnas smittskyddsenhet, då smittspridningen i Älvdalen har minskat.

Övervåningen vid entrén i Älvdalsskolan med öppna ljusa ytor.

Efter flera veckors distansstudier återgår nu hela högstadiet till undervisning i skolan. Årskurs nio har de senaste tre veckorna studerat på plats medan årskurs sju och åtta har varit i skolan varannan dag för att undvika trängsel.

Marie Holm, rektor på Älvdalsskolan, berömmer både elever och personal som har hanterat distansundervisningen på ett mycket bra sätt.

Jag är så tacksam för att alla har anpassat sig till de mycket annorlunda förutsättningar som har varit den här terminen. Jag vill dock betona att än är pandemin inte över och vi måste alla hjälpas åt att påminna varandra om hur viktigt det är att fortsätta hålla avstånd och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer, säger Marie.

Fortsatt dialog med Smittskydd Dalarna kommer att ske och beslutet kan komma att omprövas beroende på hur smittspridningen utvecklas i Älvdalen framöver.

Senast uppdaterad: 7 maj 2021