Utbrott av fågelinfluensa

Fågelinfluensa finns just nu i Sverige. Fågelinfluensa har en hög dödlighet och hög smittrisk bland fåglar och det är därför mycket viktigt att skydda sina tamfjäderfän mot smitta. Här har vi samlat länkar och information om bland annat smittläget.

Två hönor tittar ut genom luckan från sitt röda hönshus

Fågelinfuensa är en sjukdom som främst påträffas bland vilda fåglar, men den kan också sprida sig till tamfåglar.

Smittläget för fågelinfluensa

På Jordbruksverkets webbsida finns länsvis information om konstaterade fall av fågelinfluensa hos tamfågel.

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, undersöker vilda fåglar som hittas döda i naturen. De har också en karta där du ser undersökta vilda fåglar.

Vad är fågelinfluensa och hur sker smittspridningen?

SVA har samlad information om fågelinfluensa. På deras webbsida kan du bland annat läsa om smittvägar, symtom och vad du ska göra om du misstänker sjukdom.

Hur ska jag göra för att skydda mina tama fåglar från fågelinfluensan?

För att skydda dina fåglar från smitta ska du förutom att hålla dem inomhus även ha en god hygien.

  • Se i möjligaste mån till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Var nog med handtvätt och kläd/skobyte när ni går in och ut från fjäderfähusen.
  • Håll rent kring fågelhusen från foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar och gnagare (gnagare kan sprida runt fågelträck från de vilda fåglarna).
  • Besök om möjligt inte andra gårdar med fjäderfä och var restriktiv med besökare/transporter in till er gård för att minska risken att virus följer med fordon, utrustning eller personer in eller ut från er gård.

Vad ska jag göra om jag misstänker att mina tamfåglar har blivit smittade av fågelinfluensa?

Om du misstänker allvarlig sjukdom hos dina fjäderfän ska du genast kontakta en veterinär. Under tiden ska du göra det du kan för att minimera risken att smitta sprids vidare från din gård. Det innebär att ingen/inget ska lämna eller besöka gården tills en veterinär kommit med vidare instruktioner.

Vid utbrott av fågelinfluensa blir fåglarna ofta sjuka väldigt fort och många fåglar dör innan man hunnit notera några symptom. Andra visar nedsatt allmäntillstånd, minskad aptit, diarré, mjuka äggskal eller nedsatt/upphörd äggproduktion.

Vad ska jag göra om jag hittar en sjuk eller död vild fågel?

Om du hittar en sjuk eller död vild fågel, kontakta viltsektionen på SVA. Det kan du göra via webbformulär, e-post eller telefon.

E-post: vilt@sva.se

Telefon: 018-67 40 00

Var noga med hygienen

Du ska alltid vara noggrann med handhygienen om du hanterar döda/sjuka djur som du hittar i naturen. Det finns flera smittor hos djur som även kan drabba människor. Använd handskar eller vräng en påse över djuret om du ska flytta ett dött djur och tvätta händerna efteråt.

Senast uppdaterad: 4 maj 2021