Eleverna i årskurs 9 på Älvdalsskolan återvänder till skolan

Från och med nästa vecka blir det undervisning på plats i skolan för årskurs 9 på Älvdalsskolan. Elever i årskurs 7 och 8 fortsätter med distansundervisning.

Älvdalsskolans entré med orange konstverk i förgrunden.

Eleverna i årskurs 9 får återvända till skolan från och med nu på måndag den 19 april. Beslutet har tagits i samråd med smittskydd Dalarna.

Vi ser att det är viktigt och nödvändigt att niorna kommer tillbaka och får sin undervisning på plats i klassrummen, eftersom de snart ska få sina slutbetyg", säger Marie Holm, rektor på Älvdalsskolan.

Årskurs 7 och 8 fortsätter med distansundervisning ytterligare en vecka. Undervisningen på distans har i det stora hela fungerat mycket bra och Marie vill rikta ett tack till både elever, personal och vårdnadshavare.

Jag är så tacksam att alla har anpassat sig till detta nya och att alla gör sitt yttersta för att det ska fungera", säger Marie.

Vår målsättning att kunna bedriva vanlig undervisning från och med vecka 17 för samtliga högstadieelever om smittskydd rekommenderar det, men för att komma dit måste vi alla verkligen hjälpas åt att hålla fysisk distans och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer", avslutar rektor Marie Holm.

Nytt beslut tas vecka 16, utifrån hur situationen i Älvdalen ser ut då.

Senast uppdaterad: 16 april 2021