Strandskolan fortsätter med distansstudier fram till sportlovet

I samråd med smittskydd Dalarna har Strandskolan i Idre beslutat om att förlänga distansstudierna för elever från årskurs 6 till 9 fram till och med vecka 8. Eleverna i de högre årskurserna kommer alltså inte att vara på plats i skolan förrän efter sportlovet. Yngre elever fortsätter med undervisning i skolan.

Elev studerar på distans med hjälp av en surfplatta

På Strandskolan har flera elever och lärare bekräftats smittade av covid-19. För att få stopp på smittan studerade årskurs 8 och 9 hemma redan under förra veckan. Den här veckan har även årskurs 6 och 7 distansundervisning.

I början av veckan testades ytterligare lärare och elever. En lärare visade positivt provresultat medan övriga fick ett negativt svar. Ett par elever testades positivt.

Sedan i tisdags har flera i personalstyrkan kommit tillbaka till jobb igen vilket är oerhört glädjande. Ytterligare lärare är tillbaka nästa vecka, säger Christine Lundberg som är rektor på Strandskolan i Idre.

Våra medarbetare är fantastiska och ställer upp till hundra procent. De stöttar varandra och gör verkligen allt för att fortsätta bedriva undervisningen så normalt som det bara går, säger Christine.

Även om nu fler lärare är tillbaka i skolan har skolledningen tillsammans med smittskyddsläkaren i Dalarna bestämt att fortsätta med distansundervisning för de äldre eleverna fram till sportlovet.

Vi ser att det i det stora hela fungerar bra och vill inte riskera ytterligare smittspridning innan lovet, säger Lars Lisspers som är skolchef i Älvdalens kommun.

Redan innan pandemin har skolorna kommit långt i digitaliseringen. Alla elever har surfplatta och kan koppla upp sig digitalt mot sin lärare vilket underlättat nu när barn ända från årskurs 6 har studerat hemifrån.

Även om undervisningen under en begränsad tid nu sker på distans eller med en annan lärare än den ordinarie är det viktigaste av allt att eleverna får den undervisning de har rätt till, säger Lars.

För att kunna återgå till en vanlig skolgång på plats måste alla, oavsett om man är besökare och turistar i området eller om man bor och jobbar i kommunen, ta sitt ansvar för att få stopp på smittspridningen. Det är väldigt tydligt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer att det är individens eget ansvar att följa de rekommendationer som finns.

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten.
  • Arbeta hemifrån om det finns möjlighet.
  • Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Umgås i en mindre krets, undvik nya nära kontakter.
  • Testa dig vid symtom.

Det är tillsammans vi kan stoppa smittspridningen av covid-19!

Nu hoppas vi att alla får njuta av ett välförtjänt sportlov. Ha kul, men följ rekommendationerna, avslutar Christine.

Senast uppdaterad: 19 februari 2021