99-åriga Astrid får första vaccinationen i kommunen

Astrid Zetterström 99 år är först ut att få vaccin mot covid-19 i Älvdalens kommun. Under dagen idag vaccineras totalt 85 personer på våra boenden i Älvdalen och 40 personer på boendena i Särna och Idre.

Astrid Zetterström, 99 år får första vaccinationssprutan mot covid-19 av sjuksköterska Erika Westerling

Astrid Zetterström, 99 år boende på Tallbacken får första vaccinationssprutan mot covid-19 av sjuksköterska Erika Westerling.

I samarbete med vårdcentralerna i Älvdalen och Särna har nu vaccineringen kommit igång. De som bor på kommunens särskilda boenden och har tackat ja till vaccin får första dosen under trettondagsafton.

På Tallbackens särskilda boende i Älvdalen är det Astrid Zetterström som får första sprutan av sjuksköterska Erika Westerling.

  • Det känns bra att vara först, säger Astrid.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka vaccineras först. Det innebär att i första hand kommer de som bor på våra särskilda boenden att få vaccinet. Därefter kommer personer som har hemtjänst och deras respektive att få vaccinera sig.

– Det känns så skönt att vaccineringen nu äntligen har kommit igång. Men vi kan inte slappna av än utan det är jätteviktigt att vi fortsätter att ta ansvar och följa de rådande rekommendationerna, säger Maria Särnblad, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Älvdalens kommun.

Prioriterade grupper

Enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer ska följande grupper prioriteras i första vaccinationsfasen:

  • Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller har hemtjänst i ordinärt boende.
  • Personal inom äldreomsorg som arbetar nära boende och omsorgstagare.
  • Vuxna som lever tillsammans med någon som tillhör riskgrupp.

Frågor om vaccinering och prioritering hänvisar vi i första hand till Region Dalarna som ansvarar för vaccinationen mot covid-19 i Dalarna.

Senast uppdaterad: 5 januari 2021