Ledighet för elever ger extra planeringstid för lärare

Skolledningen lägger in extra ledighet för elever från förskoleklass till nian. Det ger utökad planeringstid för lärarna som de så väl behöver inför terminsslutet.

Barn som gör en snöängel.

På grund av pandemin har personalen på skolan fått jobba extra hårt under hösten. Reglerna om karantän har gjort att många ordinarie lärare inte har kunnat vara på skolan i den utsträckning som behövs. Det innebär att de inte fått tillräckligt mycket tid för planering som tidigare år. För att se till att kvalitén inom skolan är fortsatt hög har skolledningen beviljat planeringstid i slutet av terminen 2020.

Planering är en viktig del av skolans systematiska arbete som tyvärr under pandemin fått stå åt sidan. Skolledningen har lyckats få fram totalt två och en halv dagar till extra planeringstid.

Planeringstid för lärare innebär ledig tid för elever. Eleverna får en extra ledig dag under höstterminen. Denna extra dag tas ut som en så kallad rörlig K-dag och som skolan normalt brukar använda i slutet av läsåret. Eleverna får även sluta tidigare tre dagar under december. Vilka tider som gäller för varje elev kommer respektive rektor och klassföreståndare meddela.

Under detta läsår har barn och föräldrar varit fantastiska och verkligen ställt upp på allt som vi inom skolan bett om gällande råd och regler i samband med pandemin. Vi hoppas på förståelse för vad dessa förändringar kan innebära trots kort varsel, säger Lars Lisspers som är skolchef i Älvdalens kommun.

Dessa tider gäller:

  • Måndag 7 december är det halv skoldag.
  • Måndag 14 december är det helt ledigt för eleverna.
  • Torsdag 17 december är det halv skoldag.
  • Fredag 18 december är det halv skoldag.

Fritidshem kommer vara öppet som vanligt under dessa dagar.

Om ni har frågor vänligen kontakta klassföreståndaren eller respektive rektor på skolan.

Senast uppdaterad: 1 december 2020