Delårsbokslutet visar på plus

Vid delårsbokslutet i augusti visade kommunen ett resultat på 13,9 miljoner kronor. Vi årets slut pekar prognosen mot ett förväntat överskott på 6,5 miljoner kronor.

Att det blir ett överskott beror på ökade statsbidrag under året, den statliga kompensationen för sjuklönekostnader och engångsintäkter för utbyggnad av stadsnätet.

Kommunen hade budgeterat för ett större överskott, men några verksamheter redovisar underskott. Bland annat är det gemensam gymnasiesamverkan med minus 5,8 miljoner kronor och ett minus på 6,8 miljoner kronor för individ – och familjeomsorgen.

Än är det några månader kvar till årsskiftet, men det ser positivt ut med ett plusresultat vid årets slut, säger kommunalrådet Kjell Tenn och fortsätter; Vi behöver hamna på plus för att på sikt klara de investeringar som planeras.

Några av kommunens framtida satsningar är fortsatt utbyggnad av bredbandet, upprustning av vägar, underhåll av Älvdalens Utbildningscentrum och investeringar och reinvesteringar som handlar om vattenförsörjning och avloppshantering.

Delårsrapporten finns att läsa här. , 644.9 kB.

Senast uppdaterad: 19 november 2020