Älvdalen och Schönberg firar 45 år som vänorter

Vänortssamarbetet mellan Schönberg och Älvdalen har pågått sedan 1975. Det var dåvarande turistchef i Älvdalen, Owe Zacheusson, som initierade vänortsutbytet tillsammans med Schönbergs turistchef Fritz Henning och älvdalsvännen och blomsterhandlaren Karl Puck.

En minnessten uppförd i Tingshusparken i Älvdalen. Symbol för vänortssamarbete mellan Älvdalens kommun och Schönberg i Tyskland. På stenen syns Schönbergs kommunvapen och antal kilometer mellan de två orterna.

En symbol för vänortssamarbete mellan Älvdalens och Schönbergs kommuner. Minnesstenen med Schönbergs kommunvapen och distansen mellan de två orterna är uppförd i Tingshusparken i Älvdalen.

Älvdalens vänort Schönberg ligger strax öster om staden Kiel i norra Tyskland. Kommunen har ungefär lika många invånare som Älvdalen, men är betydligt mindre till ytan. En härlig kustremsa mot Östersjön lockar många turister.

I år firar kommunerna 45-årsjubileum och här nedan kan du läsa lite historik kring vänortsutbytet skrivet av Lena Norin, en av många personer i Älvdalen som under åren engagerat sig i utbytet.

En tillbakablick på 45 års vänortssamarbete

Vartannat år fanns olika älvdalsgrupper på plats i Schönberg och vartannat år kom olika schönbergsgrupper till Älvdalen. Ett resultat av dessa kontakter var att under ca 20 år passerade ADAC-rallyn genom Älvdalens kommun. Utbyte skedde också med turistbyråpersonalen, som praktiserade hos varandra. Kommunrepresentanter gjorde också vänortsbesök. De flesta besökare har varit från föreningar av olika slag och skolor. Yrkesskolan hade praktikanter i Schönberg bl.a. inom restautrangbranschen. KY-utbildningar i Älvdalen har också varit i Schönberg och tagit emot elever därifrån.

Fotbollsutbyte pågick i ett tiotal år och Bosse Backlund var den drivande kraften där.

Folkdansarna med Karin Fält och Birger Larsson i spetsen hade i många år utbyte med folkdansgrupper från Schönberg.

Polisen hade utbyte. Schönbergspoliser var i Älvdalen och tränade halkkörning mm

Företagare och hantverkare har deltagit i utbyten. Försäljare från Schönberg har i många år deltagit på Företagsmässan i Älvdalen och hantverkare från Älvdalen har inbjudits till Schönbergs julmarknad. Ett populärt inslag vid Företagsmässorna har varit Kalle Pucks blomsterförsäljning. Luciafirande i Schönberg med lucia och tärnor från Älvdalen har också förekommit, ett fint kulturinslag.

Skolan kom in 1986, då en älvdalsklass reste ner till Schönberg. På 90-talet fanns skolklasser från Schönberg i Älvdalen men det mer organiserade skolutbytet kom igång först i mitten av 90-talet. Skolutbytet pågick i 14 år. Senaste utbytet var 2008. I slutet av 2008 avstannade kontakterna men 2015 träffades representanter från Schönberg, Älvdalen och Haljala (ligger i Estland). EU hade utarbetat ett program för skolutbyten och i det programmet stod att man kunde söka pengar för skolutbyten om tre länder var inkopplade. Eftersom Schönberg redan hade Haljala som vänort var det enkelt att koppla ihop våra tre kommuner. Man bildade Baltic Triangle – internationellt ungdomsutbyte. Genom detta kunde eleverna från tre länder träffas, först i Schönberg 2016, sedan i Haljala 2017 och 2019 i Älvdalen. Det var meningen att träffas i Schönberg 2020 men coronan satte stopp för det.

Det finns mycket mer att skriva i det här ämnet. Hundratals älvdalingar har minnen och erfarenheter av de olika utbytena. Innehållsrika 45 år och många personliga kontakter som knutits.

Senast uppdaterad: 27 augusti 2020