Musikstipendium till Frida och Svante

Varje år delar föreningen Musikskolans KOMPisar ut två musikstipendier till elever i Älvdalens Musikskola. Årets lilla stipendium på 2 000 kr gick till Frida Martinsson som spelar fiol och det stora stipendiet på 5 000 kr gick till Svante Andersson som spelar elbas och elgitarr.

En flicka och en pojke som fått musikstipendium och varsin blombukett.

Frida Martinsson och Svante Andersson, årets Musikskolans KOMPisars musikstipendiater.

Musikskolans KOMPisar är en stödförening för Älvdalens Kommunala Musikskola. Föreningen, som är ideell, arbetar bland annat med att ordna aktiviteter som ligger utanför musikskolans ordinarie verksamhet. Lärarna på musikskolan ger förslag på kandidater till stipendierna som styrelsen sedan tar beslut om.

Kriterierna för att få stipendium är bland annat att eleven övar flitigt, deltar i musikskolans utåtriktade verksamhet och är ett gott föredöme för andra elever.

Frida Martinsson som i år fick det lilla stipendiet blev glad över utmärkelsen.

Det var en oväntad överraskning att bli en av stipendiaterna och det är en stor ära för mig, säger Frida.

Senast uppdaterad: 3 juni 2020