Var källkritisk, håll dig till fakta – och sprid inte rykten

Just nu sprids rykten om coronaviruset. Många av dem handlar om smittade personer. – Vi har alla ett ansvar att förhindra ryktesspridning. Det är speciellt viktigt i det läget vi har nu, säger Pege Andersson, beredskaps- och säkerhetssamordnare på Älvdalens kommun.

En hand på ett tangentbord för dator

Kom ihåg att det är viktigt att vara källkritisk.

Information är viktig under en kris. Att du håller dig uppdaterad med bekräftad information från myndigheter är nödvändigt för att vi som samhälle ska klara en tuff period på bästa sätt. Du måste därför tänka på vilken information du för vidare. Inte bara i dina sociala medier, utan även runt fikabordet på din arbetsplats och när du träffar vänner.

– Rykten kan förstöra mycket, särskilt för de personer som blir utsatta. Vi ska i stället lägga fokus på att tillsammans minska smittspridning och skydda våra riskgrupper, säger Pege Andersson.

Älvdalens kommun arbetar hårt för att alla kommunala verksamheter ska fungera så normalt det går trots läget med coronaviruset. Du kan hjälpa till genom att sprida viktig och rätt information.

Information hittar du på:

Tänk på att:

  • Inte sprida rykten – det kan skada enskilda personer.
  • Inte spekulera – det riskerar att sprida onödig oro i ett oroligt läge.
  • Tänk källkritiskt!

Checklista innan du delar information:

  • Vem ligger bakom informationen? Kan du hitta den ursprungliga källan?
  • Vem tjänar på att du sprider vidare?
  • Varför finns informationen? Är avsikten att förändra ditt tänkande och agerande?
  • Hur gammal är informationen? Är den fortfarande relevant?
  • Var fann du informationen? Kommer den från en källa som är pålitlig och som tidigare har levererat bekräftad information?
Senast uppdaterad: 24 april 2020