Dags för medborgarundersökning

I dagarna skickar Statistiska Centralbyrån (SCB) ut en medborgarundersökning till 800 invånare i Älvdalens kommun.

Papper och penna

Medborgarundersökning

Undersökningen ger möjlighet för kommunens medborgare att tycka till om den kommunala servicen, om hur det är att bo och leva i kommunen och möjligheten till inflytande. Om du är en av dem som får enkäten betyder det mycket för oss om du tar dig tid att svara. Vår ambition är att ständigt förbättra vår service till våra medborgare och vi arbetar för kommunens bästa. Varje dag. Medborgarundersökningen ger oss ett viktigt underlag för att utveckla våra verksamheter och vår kommun.

Vad är en medborgarundersökning?

SCB:s medborgarundersökning är nationell och genomförs i år i 135 kommuner runt om i landet. Medborgarundersökningen ger medborgarna en möjlighet att tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Frågorna är indelade i tre huvudområden:

  • Kommunen som plats att leva och bo
  • Kommunens verksamheter
  • Inflytande på kommunala beslut och verksamheter

Vilka kommunmedborgare har chansen att delta?

De personer som får enkäten är slumpmässigt utvalda från befolkningsregistret. Urvalet tas från åldersspannet 18 till 84 år. I Älvdalen får 800 personer enkäten hemskickad.

Varför ska du delta?

Det är självklart helt frivilligt att delta i undersökningen. Bilden av medborgarnas syn på kommunen blir tydligare och säkrare om många av de utvalda kommuninvånarna svarar. Det är i sin tur viktigt eftersom statistiken används som fakta när kommunen beslutar om framtiden. Ju fler som svarar, desto bättre underlag får vi att jobba vidare med. Dina synpunkter är viktiga och gör skillnad.

När redovisas resultatet?

Resultatet av undersökningen är klart och sammanställt i december. Vi kommer att publicera resultatet på kommunens webb.

Senast uppdaterad: 29 augusti 2019