Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Statligt Lokalt aktivitetsstöd för idrottsföreningar.

Lokalt aktivitetsstöd (LOK) kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Kom ihåg att ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) för aktiviteter bedrivna under våren 2019 ska vara inskickade senast den 25 augusti 2019. Mer information hittar ni på riksidrottsförbundets hemsidalänk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 19 augusti 2019