Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Eldningsförbudet upphävt

Idag den 30 juli har det tidigare eldningsförbudet upphävts i Älvdalens kommun. Vi vill påminna om att du som eldar alltid är ansvarig för att elda och grilla på ett säkert sätt.

Senast uppdaterad: 30 juli 2019