Vägunderhåll påverkar framkomligheten

Flera vägar i Älvdalen ska ytbehandlas, vilket påverkar framkomligheten och ger risk för stenskott. Arbetet beräknas pågå vecka 25-29 på olika sträckor.

Skylt för vägarbete

Behandlingen som ska göras stärker och förlänger livslängden på vägarnas nuvarande beläggning.

På Trafikverkets webbsida hittar du också kartor över beläggningsarbetena i Särna- och Idreområdena.

Vägsträckor där Trafikverket ska utföra arbete

Idre – Grövelsjön, väg 1058 (påbörjas 24 juni)
Idre – Idre fjäll, väg 1063 (påbörjas 24 juni)
Storsätern – Riksgränsen till Norge, väg 1059 (arbetet är påbörjat)
Särna – Kryptjärn, väg 1061 (arbetet är påbörjat)
Särna – Nordomsjön, väg 1062 (arbetet är påbörjat)
Brunnsberg – Hållbovallen, väg 70 (arbetet är avslutat)
Nornäs – Hållbovallen, väg 1037 (arbetet är avslutat)
Regn och kallare väder kan påverka arbetet så att det måste pausa och tar längre tid.

50 kilometer i timmen och ökad risk för stenskott

Arbetet påverkar framkomligheten och hastigheten sätts ner till 50 kilometer i timmen på grund av ökad risk för stenskott. Ett körfält är öppet där arbete pågår och trafikanter passerar med trafiksignal och lots.

Risken är stor för stenskott en till två veckor efter avslutat arbete och därför begränsar vi hastigheten under en längre period än själva arbetet pågår. Trafikverket ber trafikanter att respektera hastighetsnedsättningen för att minska både risken för arbetsplatsolyckor och stenskott.

Senast uppdaterad: 24 juni 2019