Tisdag 06 april
Klockan 17.00 – 00.00
Kommunhuset i Älvdalen

Extra kommunfullmäktigesammanträde

Kommunfullmäktige fattar beslut i alla stora och övergripande frågor som rör Älvdalens kommun och kommunens invånare. Några av fullmäktiges viktigaste uppgifter är att sätta mål för kommunens verksamheter och besluta om budget, taxor och avgifter.

Ordförandeklubba.

Vad kommer att diskuteras?

Det här sammanträdet är extrainsatt för att rätta ett beslut som fattades på sammanträdet den 8 mars 2021. Ärendet handlar om antagande av detaljplan för camping- och stugområde vid Idre Fjäll. Du kan läsa förslag till beslut i kallelsen som finns på kommunfullmäktiges sida för protokoll och kallelser.

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund utgår och återkommer på nästa ordinarie sammanträde som är den 3 maj.

Hjälp till att minska smittspridningen

Information
Datum: Tisdag 06 april
Tid: 17.00 - 00.00
Plats: Kommunhuset i Älvdalen
Arrangör: Älvdalens kommun, kontaktperson kommunsekreterare Hanna Dahlkvist
Senast uppdaterad: 6 april 2021