Mellbystrand sommaren 2023

Här lämnar du dina önskemål för att hyra kolonin i Mellbystrand 2023. Sedan sker lottdragning. Du ska vara skriven i kommunen för att nyttja kolonin. Kostnaden är 30 000 kronor per vecka och du hyr lördag till lördag. Önskemål om vecka kan göras till och med 5 mars.

Som första alternativ vill jag önska: * (obligatorisk)
Vecka 26 är bokad av kommunal verksamhet
Som första alternativ vill jag önska:
Som andra alternativ vill jag önska: * (obligatorisk)
Vecka 26 är bokad av kommunal verksamhet
Som andra alternativ vill jag önska:

Som tredje alternativ vill jag önska: * (obligatorisk)
Vecka 26 är bokad av kommunal verksamhet
Som tredje alternativ vill jag önska:


Senast uppdaterad: 19 januari 2023