Språkpriset Övdals-byönn

Övdals-byönn som betyder älvdalsbjörn är ett språkpris som delas ut en gång per år till den eller de som arbetar för att bevara det älvdalska språket. Priset består av 10 000 kronor och är finansieras av Coop Mitt.

Språkpriset Övdals-byönn

Nu är det dags att nominera kandidater till språkpriset Övdals-byönn

Lämna in ditt förslag på vem du vill ska få språkpristet senast 14 juni 2019. Skriv gärna en motivering tillsammans med ditt förslag.

Vem kan få språkpriset?

Du som arbetar aktivt med att bevara, främja och utveckla älvdalskan.

Syftet med språkpriset Övdals-byönn

Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra, belöna, stödja den som arbetar aktivt för att främja, utveckla och bevara det älvdalska språket till gagn för dess fortlevnad.

Det har också till syfte att visa på goda exempel där man genom ett praktiskt arbete medverkar till att älvdalskan förblir ett levande språk.

Alla kan nominera

Du kan själv nominera vem som du tycker ska få språkpriset. Håll utkik efter annonsering här på webben eller i lokala annonsblad när det är dags att lämna in förslaget.

Var lämnar jag in mitt förslag?

Skicka in ditt förslag via post eller e-post till Älvdalens kommun.

Jury utser pristagaren

En jury bestående av representanter från Coop Mitt, Ulum Dalska och Älvdalens kommun utser pristagaren.

Senast uppdaterad: 27 maj 2019