Språkpriset Övdals-byönn

Övdals-byönn som betyder älvdalsbjörn är ett språkpris som delas ut en gång per år till den eller de som arbetar för att bevara det älvdalska språket. Priset består av 10 000 kronor och är finansieras av Coop Mitt.

Språkpriset Övdals-byönn

Vem kan få språkpriset?

Du som arbetar aktivt med att bevara, främja och utveckla älvdalskan.

Alla kan nominera

Du kan själv nominera vem som du tycker ska få språkpriset. Håll utkik efter annonsering här på webben eller i lokala annonsblad när det är dags att lämna in förslaget.

Var lämnar jag in mitt förslag?

Skicka in ditt förslag via post eller e-post till Älvdalens kommun.

Jury utser pristagaren

En jury bestående av representanter från Coop Mitt, Ulum Dalska och Älvdalens kommun utser pristagaren.

Syftet med priset är att uppmärksamma, uppmuntra, belöna, stödja den som arbetar aktivt för att främja, utveckla och bevara det älvdalska språket till gagn för dess fortlevnad.

Det har också till syfte att visa på goda exempel där man genom ett praktiskt arbete medverkar till att älvdalskan förblir ett levande språk.

Språkpriset Övdals-Byönn instiftades av Älvdalens kommun efter att Björn Rehnström, tidigare medarbetare på Mora Tidning i 37 år, fått kommunens Kulturpris 2 006.

Björn vägrade att ta emot pengarna, men inte diplomet och äran, och önskade att de i stället skulle bli en grundplåt till ett speciellt pris som riktade sig till personer som gjort något särskilt för älvdalskan.

I enlighet med detta instiftade kommunen detta pris, som sedan dess delats ut varje år, med något undantag. Sedan 2011 har Coop Konsum och senare Coop Mitt finansierat priset.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2019