Pristagare av kulturpriset och språkpriset Övdalsbyönn

Varje år delar Älvdalens kommun ut ett kulturpris för att visa uppskattning, ge uppmuntran och stöd till utmärkta insatser inom kulturområdet. Övdals-byönn som betyder älvdalsbjörn är ett språkpris som delas ut en gång per år till den eller de som arbetar för att bevara det älvdalska språket. Här hittar du pristagarna genom åren.


År

Kulturpristagare

Övdalsbyönn

2023

Särna revysällskap

Verf Lena Egardt

2022

Sten Ottosson

Yair Sapir

2021

Särna hembygdsförening

Mats Elfqvist

2020

Elis Eriksson

Lars Steensland

2019

Vivi-Ann Andersson

Gunnar Nyström

2018

Marit Norin, Torbjörn Zakrisson

Inga-Britt Petersson

2017

Anna Spånberg

Bengt Åkerberg

2016

Älvdalens spelmanslag

Emil Eriksson

2015

Pell Birgitta Andersson, Lena Norin, Ann-Sofi Westergård

Ulla Schütt

2014

Ulf Segrell, Back Sara Ericsson


2013

Alf Sjödén, Kerstin och Åke Nyström

Pell Birgitta Andersson

2012

Musikskolans kompisar


2011

Gerda Verf, Elvin Persson

Gerda Verf

2010

Sten Olsson, Ivar Westling


2009

Larz-Kristerz


2008

Bengt Mattsson

Ulum Dalska

2007

Tyra Norling

Höghols förskola

2006

Björn Rehnström, Esbjörn Henriksson

Björn Rehnström

2005

Trapp Barbro Eriksson, Sven Andersson


2004

Elon Andersson


2003

Bengt Åkerberg


2002

Olle Knuts


2001

Verf Lena Egardt


2000

Rut Puck Olsson


1999

Åke Turesson, Bertil Jansson


1998

Sabina Bjurström


1997

Britta Nilsson


1996

Lennart Frost, Stig Ericsson


1995

Rune Westlin


1994

Ann-Catrin Olsson, Oskar Halvarsson


1993

Anders Ejdervik


1992

Helge Lindberg


1991

Helge Wimelius


1990

PeGe Andersson


1989

Per-Olof Moll


1988

Lena Willermark


1987

Anders Södersten


1986

Torgny Rehnborg


1985

Pell Birgitta Andersson, Lena Norin


1984

Rune Fjellman


1983

Ekor Anders Andersson


1982

Walter Forslund


1981

Lars-Erik Andersson


1980

Adela Hedlund


1979

CG och Edit Färje


1978

Hjalmar Larsson


1977

Ragnar Forslund


Senast uppdaterad: 17 november 2023