Barn- och ungdomskultur

Alla barn har rätt till konst och kultur. Här ser du vilka kulturaktiviteter som finns för barn och ungdomar i Älvdalens kommun.

Färgglad palett med använda penslar

Alla barn och unga från 3 år till årskurs 9 har rätt till kulturupplevelser och att själva vara skapande.

  • Musikskolan erbjuder undervisning i sång, dans och olika instrument, både enskilt och i grupp. Varje år arrangerar musikskolan minst en konsert för allmänheten.
  • På kommunens fritidsgårdar finns möjlighet att ta del av skapande aktiviteter.
  • På biblioteket kan du besöka eller delta i föreläsningar, utställningar, pyssel, bokfika, bokcirklar och workshops. Några gånger om året gästas biblioteket av professionell barnteater.
  • Den samiska kulturen ska ges plats i förskola och skola genom utställningar, workshops, musik- och teaterföreställningar. Samiska barn har rätt till undervisning i samiskt språk och kultur.
  • Barn från 3 år till årskurs 9 får ta del av professionella kulturupplevelser och scenkonst. Kommunen söker årligen medel från kulturrådets Skapande skola, vilket ger eleverna möjlighet till eget skapande under ledning av professionella konstnärer och kulturutövare.
  • Barn från förskoleklass till årskurs 9 i Älvdalsskolan och Rots skola har möjlighet att under skoltid lära sig det lokala språket älvdalska.
Senast uppdaterad: 6 mars 2024