Barn- och ungdomskultur

Alla barn har rätt till konst och kultur. Här ser du vilka kulturaktiviteter som finns för barn och ungdomar i Älvdalens kommun.

Färgglad palett med använda penslar

Alla barn och unga från 3 år till årskurs 9 har rätt till kulturupplevelser från professionella aktörer och möjligheter att själva skapa.

  • Musikskolan erbjuder undervisning i sång, dans och olika instrument, både enskilt och i grupp.
  • På biblioteket kan du besöka eller delta i föreläsningar, utställningar, pyssel, bokfika, bokcirklar och workshops som arrangeras regelbundet.
  • Alla barn från 3 år till årskurs 9 i kommunens skolor får ta del av professionella kulturupplevelser och scenkonst . Skolans kulturprogram planeras och bestäms av kultur i skolan-gruppen som består av elevkulturombud, lärare från varje skola, och kultursamordnare. 
  • Samtliga skolor i kommunen är med i Kulturrådets Skapande Skola. Eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och  möjligheter till eget skapande.
Senast uppdaterad: 5 april 2023