Ridning

Enligt allemansrätten får du rida i naturen. Men hästens tyngd ökar risken för skada på skog, mark och äng. Som ryttare behöver du därför visa extra stor hänsyn när du rider på någon annans mark.

En ryttare rider på en brun häst på en grusväg omgiven av halvhögt grönt gräs.

Du får inte rida på områden där det är risk för att skada marken. Undvik att rida på planteringar, gräsmattor, åkermark och i parker. Rid inte heller på stubbåkrar eller ängar om du inte frågat markägaren först.

Ridanläggning

Cirka 2,5 kilometer norr om Älvdalen finns en ridanläggning där föreningen Älvdalens ridklubb har ridskoleverksamhet. Kontakta föreningen för mer information.

Allemansrätten

Allemansrätten innebär att alla kan röra sig fritt i den svenska naturen - vi har alla rätt till naturen. Det gäller också privatägd mark. Men med rättigheter kommer skyldigheter.

Huvudregeln för att nyttja allemansrätten är "Inte störa - inte förstöra". Du använder allemansrätten genom att ta ansvar för djur, natur och markägare.

Senast uppdaterad: 9 januari 2024