Fiske och jakt

I Älvdalens kommun finns en natur som kan erbjuda magnifika jakt- och fiskeupplevelser. Innan du beger dig ut med din haspelrulle eller ditt pimpelspö ska du se till att fisket är tillåtet och att du har ett giltigt fiskekort. Vill du börja jaga? Genom att ta jägarexamen får du den grundläggande kunskapen du behöver som jägare.

Man flugfiskar i älven en vacker sommardag.

Under sommaren kan du flugfiska i någon av våra älvar, de två största är Österdalälven och Rotälven. Du kan också meta i många av de mindre vattendragen och bäckarna som slingrar sig ner mot dalgångarna.

Vill du hellre fiska från myrkanten vid en liten skogstjärn under sommaren? Eller sitta på fjällsjö en gnistrande vinterdag med pimpelspöt i handen, kaffetermosen i ryggsäcken och den värmande vårvintersolen i ansiktet? Vi har många fina sjöar, tjärnar och vattendrag där du kan uppleva ett härligt fiske, sommar som vinter.

Ta reda på när och vad du får fiska

Du måste alltid själv ta reda på om det är tillåtet att fiska där du tänkt fiska. I flera sjöar och vattendrag råder totalt fiskeförbud, eller fiskeförbud under vissa tider under året. Det kan också finnas en begränsning i antalet eller storleken på de fiskar du får ta upp.

Fiskekort

För att fiska i något av våra vatten krävs i de flesta fall ett fiskekort. Fiskekort kan du köpa på turistbyrån, i vissa butiker eller hos de lokala ombuden. En del fiskekort kan även köpas direkt via internet eller genom swish.

Fiskevårdsområdesföreningar

I kommunen finns flera fiskevårdsområden där respektive förening bedriver fiskevård tillsammans med länsstyrelsen och kommunen. Läs mer på Länsstyrelsen Dalarna - Fiskevårdsområden Länk till annan webbplats. och Älvdalens fiskevårdområdesförening. Länk till annan webbplats.


Jägare med jakthund går i skogen.

Allt vilt, inklusive bon och ägg, är i grunden fredade. Vilda djur får bara jagas eller fångas in om det tillåts enligt jaktlagstiftningen. Därför är det förstås viktigt att du som jägare känner till vilka regler och bestämmelser som gäller för dig och den jakt du vill bedriva.

Jägarexamen, licenser och jaktkort

För att få jaga själv behöver du gå en utbildning för att få jägarexamen. Genom utbildningen får du grundläggande kunskaper om jaktbestämmelser, viltarter, vapenhantering, skytte och olika jaktformer. Du får även lära dig om spår, läten och tillvaratagande av viltet. Många väljer att läsa till jägarexamen för att få en bred kunskap om djur och natur, även om de inte vill jaga. 

Förutom jägarexamen krävs det också olika licenser och jaktkort för att du ska få jaga. Mer information hittar du på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Viltvård

Länsstyrelsen i Dalarna ansvarar för viltförvaltningen här i Älvdalens kommun. I­ det arbetet ingår bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden och tilldela licenser. De beslutar också om bildande av viltvårdsområden. Till sin hjälp har de viltförvaltningsdelegationen. Läs mer om jakt och viltvård på Länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats..

Senast uppdaterad: 19 april 2024