Allemansrätten

Allemansrätten är något unikt i Sverige. Den ger oss alla frihet att vistas i skog och mark, plocka bär och övernatta enstaka nätter.

Fyllda bärkoppar från utflykt på Fulufjället

Muggar fyllda av bär plockade under en utflykt till Fulufjället. Foto: Sebastian Kirppu

Allemansrätten innebär inte bara en möjlighet för oss att vistas i naturen. Den innebär också att vi ska visa hänsyn till djur och växter, markägare och andra människor i närheten. Den gäller inte överallt, till exempel inte på en privat tomt. Därför är det viktigt att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter som ingår i allemansrätten. 

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbsida Länk till annan webbplats..

Allemansrätten finns också på andra språk. Naturvårdsverket har tagit fram broschyrer och foldrar om allemansrätten på en rad olika språk.

Allemansrätten på andra språk (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 25 april 2023