Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Hallar och idrottsanläggningar

I Älvdalens kommun finns flera olika anläggningar och lokaler för idrottsaktiviteter. Här hittar du mer information om anläggningarna och hur du gör för att boka.