Information om coronaviruset
Läget är allvarligt! Ta ditt personliga ansvar och skydda dig själv och andra från covid-19. Här finns kommunens samlade information.

Hallar och idrottsanläggningar

I Älvdalens kommun finns flera olika anläggningar och lokaler för idrottsaktiviteter. Här hittar du mer information om anläggningarna och hur du gör för att boka.