Arrangera sommarlovsaktiviteter

Vill er förening och/eller organisation arrangera sommarlovsaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år? Här kan ni anmäla era aktiviteter.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Älvdalens kommun vill kunna erbjuda många olika aktiviteter för barn och unga i åldrarna 6–15 år. Till detta behöver vi er förenings eller er organisations hjälp. För att ni ska kunna ha aktiviteter som är gratis för barnen kan ni få viss ersättning från kommunen.
Vi sammanställer alla aktiviteter tillsammans med er förenings namn i ett sommarlovsprogram. Programmet lägger vi sedan ut på

  • alla våra skolor
  • kommunens webbsida
  • sociala medier

Anmälan

  • Ni som anmäler aktiviteter behöver vara en förening eller en organisation.
  • Aktiviteterna ska var för barn och unga i åldrarna 6–15 år.
  • Anmälan ska ha kommit in till kommunen senast 26 maj 2024

Redovisning av sommarlovsaktiviteter

  • Aktiviteterna ska redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2024.
  • Redovisa antal pojkar och flickor i åldrarna 6–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Redovisa sommarlovsaktiviteter

Senast uppdaterad: 11 juni 2024