Redovisa sommarlovsaktiviteter

Här kan du redovisa din förenings sommarlovsaktiviteter.

Datum och tid för aktiviteten
Datum och tid för aktiviteten
Om aktiviteterna genomfördes vid fler än ett tillfälle kan du istället ange datum och tider här

Lämna eventuella kommentar till redovisningen av antal deltagare härRedovisa de kostnader föreningen har haft för sina sommarlovsaktiviteter


Här kan du kommentera din redovisning och gärna lämna synpunkter angående sommarlovsaktiviteternas upplägg, annons, tidsperiod eller annat

Om du vill få en kopia på din redovisning, ange din e-post
Senast uppdaterad: 24 oktober 2022