Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Redovisa sommarlovsaktiviteter

Här kan du redovisa din förenings sommarlovsaktiviteter.

Datum och tid för aktiviteten
Datum och tid för aktiviteten
Om aktiviteterna genomfördes vid fler än ett tillfälle kan du istället ange datum och tider här

Lämna eventuella kommentar till redovisningen av antal deltagare här


Redovisa de kostnader föreningen har haft för sina sommarlovsaktiviteter


Här kan du kommentera din redovisning och gärna lämna synpunkter angående sommarlovsaktiviteternas upplägg, annons, tidsperiod eller annat

Om du vill få en kopia på din redovisning, ange din e-post
Senast uppdaterad: 26 juli 2019