Information om coronaviruset
Här hittar du information om hur kommunen arbetar för att hantera situationen med coronaviruset, Covid-19.

Redovisning av sommarlovsaktiviteter

Redovisning av sommarlovsaktiviteterna ska göras senast 30 september 2019.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Redovisning

  • Aktiviteterna ska redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2019.
  • Ni ska redovisa antal pojkar, flickor eller annan könstillhörighet i åldersgrupperna 6–8 år, 9–12 år och 13–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Använd vårt formulär för att redovisa era aktiviteter.

Formulär för redovisning av sommarlovsaktiviteter

Senast uppdaterad: 25 juli 2019