Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Redovisning av sommarlovsaktiviteter

Redovisning av sommarlovsaktiviteterna ska göras senast 30 september 2020.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Redovisning

  • Aktiviteterna ska redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2020.
  • Redovisa antal pojkar och flickor i åldrarna 6–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Använd vårt formulär för att redovisa era aktiviteter.

Formulär för redovisning av sommarlovsaktiviteter

Senast uppdaterad: 2 september 2020