Information om coronaviruset
Semestra säkert i sommar. Läget är fortfarande allvarligt så fortsätt följ Folkhälsomyndigheten och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Redovisning av sommarlovsaktiviteter

Redovisning av sommarlovsaktiviteterna ska göras senast 30 september 2020.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Redovisning

  • Aktiviteterna ska redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2020.
  • Ni ska redovisa antal pojkar, flickor eller annan könstillhörighet i åldersgrupperna 6–8 år, 9–12 år och 13–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Använd vårt formulär för att redovisa era aktiviteter.

Formulär för redovisning av sommarlovsaktiviteter

Senast uppdaterad: 12 juni 2020