Redovisning av sommarlovsaktiviteter

Redovisning av sommarlovsaktiviteterna ska göras senast 30 september 2022.

Glada barn och unga som har sommarlovsaktiviteter

Redovisning

  • Aktiviteterna ska redovisas efter det att aktiviteterna har genomförts men senast 30 september 2022.
  • Redovisa antal pojkar och flickor i åldrarna 6–15 år som deltagit i aktiviteterna.

Använd vårt formulär för att redovisa era aktiviteter.

Formulär för redovisning av sommarlovsaktiviteter

Senast uppdaterad: 16 maj 2022