Kommunala och enskilda arkiv

I Sverige finns två olika typer av arkiv, allmänna och enskilda. De allmänna är de arkiv som skapas av stat, kommun och landsting. De enskilda kan skapas av till exempel företag, föreningar, gårdar, byar och privatpersoner.

Kommunarkivet är ett allmänt arkiv med material från Älvdalens kommun men även från gamla Idre och Särna kommuner. Arkivet belyser kommunens historia från mitten av 1800-talet fram till nutid. De speglar främst olika politiska beslut och myndighetsutövning.

Det här finns i kommunarkivet

I kommunarkivet finns olika handlingar som du som forskar kan ha glädje och nytta av. Här kan du leta i handlingar från skolor, olika typer av protokoll och räkenskaper och sociala handlingar som fattigvårdshandlingar. Det finns också bygglov med mera. Hitta spännande och intressanta fakta om din äldre släkt och dina förfäder.

Enskilda arkiv

Till enskilda arkiv räknas föreningsarkiv, företagsarkiv, gårdsarkiv och privatpersoners arkiv.

Dalarnas folkrörelsearkiv

Från Älvdalens kommun finns cirka 100 deponerade arkiv hos Dalarnas folkrörelsearkiv. Dalarnas Folkrörelsearkiv är en opolitisk och
ideell förening av föreningar (organisationer) och har till uppgift att dokumentera, samla in, ordna och bevara handlingar som tillhör eller har tillhört föreningslivet i Dalarna.

Senast uppdaterad: 17 november 2023