Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!
Hand som håller i penna och ritar ett stort frågetecken.

Ta chansen att tycka till om Älvdalens kommuns nya webbplats.

Tyck till om nya alvdalen.se

Välkommen till Älvdalens kommuns nya webbplats! För att webbplatsen ska bli riktigt bra vill vi gärna få in dina synpunkter.

Lämna dina synpunkter

Skicka in dina synpunkter, kritik och beröm via det här webbformuläret. Om du stöter på problem eller upptäcker fel som har med webbplatsen att göra får du gärna meddela oss.

Glöm inte att ange kontaktuppgifter om du vill ha svar på din fråga.

Information om behandling av personuppgifter

Älvdalens kommun kommer att behandla dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom nämndens verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Läs mer om personuppgifter och behandling av personuppgifter

Senast uppdaterad: 18 mars 2019