Vägansvar

Våra vägar och gator inom kommunen har olika väghållare. Väghållaren har ansvaret för skötseln och underhållet av vägen. Det är till väghållaren du vänder dig om du har frågor och synpunkter om en väg.

Karta med väghållare

För att ta reda på vem som är väghållare för en väg kan du titta i Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. I vägdatabasens karta över Sveriges vägar väljer du att du vill se väghållare i kartan. Du hittar Sveriges vägar på karta, NVDB på webb, via Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Underhållning av kommunens vägar sköts av den entreprenör som kommunen upphandlat.

  • Kommunala vägar i Idre - sköts av Maserfrakt.
  • Kommunala vägar i Särna - sköts av Pero i Särna.
  • Kommunala vägar i Älvdalen - sköts av Älvdalsfrakt.

Har du frågor eller synpunkter kring kommunens vägar, skötsel eller underhåll kan du ringa till kommunens kontaktcenter 0251-313 00.

Riksväg 70 går genom hela kommunen och passerar centralorten Älvdalen och de två större orterna Särna och Idre. Riksvägen tillhör Trafikverket och underhållet sköts av upphandlad entreprenör. Trafikverket ansvarar även för de länsvägar som finns inom kommunen. Vill du veta mer om Trafikverkets vinterväghållning, entreprenörer, vägsalt eller när plogbilen kommer kan du läsa mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Vid akuta fel, störningar eller trafikinformation gällande riks- eller länsvägar ring Trafikverket 0771-921 921 (dygnet runt)

De flesta byvägar inom kommunen sköts och underhålls av Älvdalens Besparingsskog eller Särna-Idre Besparingsskog. Har du frågor eller funderingar kring snöskottning och sandning av besparingsskogens vägar kan du läsa mer på Älvdalens Besparingsskogs webbplats Länk till annan webbplats. och på Särna-Idre Besparingsskogs webbplats Länk till annan webbplats..

Vid akuta fel eller störningar på besparingsskogens vägar, ring

Vid vissa byvägar är det istället en lokal vägförening eller samfällighet som är väghållare.

Senast uppdaterad: 28 december 2023