Belysning

Kommunen ansvarar för största delen av den gatubelysning som finns inom Älvdalens kommun, även i byar där kommunen inte är väghållare. Gatubelysningen längs med riks- och länsvägarna inom kommunen ansvarar Trafikverket för.

Gatubelysning som lyser upp en mörk höstkväll

Gatubelysning

Vanligtvis är det väghållaren som står för gatubelysningen efter en väg eller gata. Här i Älvdalens kommun är det kommunen som äger många av lamporna i byarna oavsett vem som är väghållare. Underhållet av gatubelysningen utförs på entreprenad av Vattenfall.

Trafikverket som är väghållare för riks- och länsvägarna bekostar främst gatubelysning där de anser att den har en trafiksäkerhetshöjande effekt och vid busshållsplatser.

Felanmäl trasig gatubelysning

Om det är fel på kommunens gatublysning kan du felanmäla det till kommunens kontaktcenter. Ange gatlyktans stolpnummer när du felanmäler, det underlättar vår hantering. Stolpnumret hittar du vanligtvis på en gul skylt på stolpen.

För felanmälan av trasig gatubelysning ring 0251-313 00

Felanmälan till Trafikverkets belysning gör du till e-post kontaktcenter@trafikverket.se eller ringer till 0771-921 921.

Senast uppdaterad: 14 oktober 2019