Belysning

Kommunen ansvarar för största delen av den gatubelysning som finns inom Älvdalens kommun, även i byar där kommunen inte är väghållare. Gatubelysningen längs med riks- och länsvägarna inom kommunen ansvarar oftast Trafikverket för.

Gatubelysning som lyser upp en mörk höstkväll

Gatubelysning

Vanligtvis är det väghållaren som står för gatubelysningen efter en väg eller gata. Här i Älvdalens kommun ägs många av lamporna i byarna av kommunen, oavsett vem som är väghållare. Underhållet av gatubelysningen utförs på entreprenad av Vattenfall.

Trafikverket som är väghållare för riks- och länsvägarna bekostar främst gatubelysning där de anser att den har en trafiksäkerhetshöjande effekt och vid busshållplatser.

Felanmäl gatubelysning

Om det är fel på kommunens gatubelysning kan du felanmäla det till kommunens kontaktcenter. Det gäller även gatlampor som lyser dagtid. Ange gatlampans stolpnummer när du felanmäler, det underlättar vår hantering. Stolpnumret hittar du på stolpen.

Ring och felanmäl, 0251-313 00

Gör en felanmälan, webbformulär

Trafikverkets gatubelysning

Felanmälan av Trafikverkets gatlampor gör du via e-post kontaktcenter@trafikverket.se eller ringer till 0771-921 921.

EU-flagga

Under år 2019 grävde Ellevio ner sina elkablar i Blyberg. Samtidigt lade Älvdalens kommun ner sina ledningar till gatubelysningen i samma schakt. Kommunens kostnader för att lägga ner ledningarna i marken har till stor del finansierats av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Kommunen sökte pengarna med hjälp av Länsstyrelsen i Dalarna.

Tack vare finansieringsstödet har kommunen kunnat behålla samma antal gatlampor i Blyberg som innan nedgrävningen, och gamla armaturer har bytts ut till nya led-armaturer.

Upprustningen av gatubelysningen i Blyberg har lett till en säkrare drift av ledningsnätet, lägre energiförbrukning och en trygghet i att antalet gatlampor inte har minskat.

Senast uppdaterad: 28 december 2023