Information om coronaviruset
Smittspridningen i Dalarna är fortfarande mycket hög. Många blir svårt sjuka. Följ rekommendationerna för att skydda dig själv och andra.

Adresser, namnsättning av gator

Kommunen bestämmer vilka namn våra gator och vägar inom Älvdalens kommun ska ha. Kommunen ser också till att nya fastigheter får en egen adress.

Adresser 

Kommunfullmäktige bestämmer namn på gator, vägar och bostadsområden i Älvdalens kommun. Hur namnförslagen kommer in kan variera. Ibland ber kommunen allmänheten om hjälp med tips, ibland hämtas namnen från exempelvis fornminnen, gamla gårdar, hur platsen ser ut, en historisk händelse eller från en person med anknytning till platsen. Adresserna inom kommunen ser vanligen ut så här:

  • Vägnamn + nummer för de centrala delarna av Älvdalen, Särna och Idre.
  • Bynamn + vägnamn + nummer för de större byarna.
  • Bynamn/områdesnamn + nummer för de mindre byarna.

Kommunen ansvarar även för att hålla lantmäteriets adressdatabas och delar av deras fastighetsregister uppdaterat.

Adressändring

Ska du flytta till en befintlig adress och behöver göra en adressändring? Då ska du vända dig till Skatteverketlänk till annan webbplats.

De flesta företag får automatiskt information om din nya adress. Du som har pågående prenumerationer eller beställningar kan behöva kontakta det aktuella företaget för att ändra din adress.

Postlåda

Om du behöver sätta upp en ny postlåda eller flytta en befintlig ska du höra av dig till PostNords kundservicelänk till annan webbplats för att stämma av placeringen. Du kan läsa mer om Postlådor vid villor och radhus på PostNords webbplats.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 14 mars 2019