Information om coronaviruset
Läget är allvarligt och nya skärpta allmänna råd gäller för alla som bor och vistas i Dalarna.

Snö, halka och sandning

Vem som sköter snöröjning och sandning av vägar och gator inom Älvdalens kommun beror på vem som är väghållare eller ansvarig fastighetsägare.

Information från Peab om riks- och länsvägar

Trafikverkets väghållare Peab kommer under vintern 2019/2020 göra vissa förändringar i sin plogning av gångvägar och cykelvägar genom Älvdalens kommun. Peab har under ett antal år plogat ett större område än vad som ligger på Trafikverket ansvarsområde.

Framledes kommer plogning och sandning enbart ske på den del som är Trafikverkets ansvar och bortforsling av snö kommer att utföras inom vägområdet efter behov av utrymme.

Anledningen till förändringen är att Peab vill undvika att ploga in snö som innehåller sand i stora högar in på enskilda fastighetsägares tomtytor.
Peab kommer fortsättningsvis inte att forsla bort snöhögar som ligger utanför vägområdet. Det blir fastighetsägarens ansvar.

Senast uppdaterad: 6 mars 2020