Snö, halka och sandning

Vem som sköter snöröjning och sandning av vägar och gator inom Älvdalens kommun beror på vem som är väghållare eller ansvarig fastighetsägare.

Karta med väghållare

För att ta reda på vem som är väghållare för en väg kan du titta i Trafikverkets nationella vägdatabas, NVDB. I vägdatabasens karta över Sveriges vägar väljer du att du vill se väghållare i kartan. Du hittar Sveriges vägar på karta, NVDB på webb, via Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Snöröjning och sandning av kommunens vägar sköts av de entreprenörer som kommunen upphandlat. Under vintersäsongen 2019/2020 sköts våra kommunala vägar av följande entreprenörer:

  • Kommunala vägar i Idre - sköts av Maserfrakt.
  • Kommunala vägar i Särna - sköts av Pero i Särna.
  • Kommunala vägar i Älvdalen - sköts av Älvdalsfrakt.

Har du frågor eller synpunkter kring skottning eller sandning av kommunens vägar kan du ringa till kommunens kontaktcenter 0251-313 00.

Städning av gator och trottorarer

Efter vintern ska kommunens vägar och trottoarer sopas rena från sand och grus. Vintersäsongens grus städas vanligtvis bort senast den 31 maj varje år.

Riksväg 70 går genom hela kommunen och passerar centralorten Älvdalen och de två större orterna Särna och Idre. Riksvägen tillhör Trafikverket och underhållet sköts av upphandlad entreprenör. Trafikverket ansvarar även för de länsvägar som finns inom kommunen. Vill du veta mer om Trafikverkets vinterväghållning, entreprenörer, vägsalt eller när plogbilen kommer kan du läsa mer på Trafikverkets webbplatslänk till annan webbplats.

Vid akuta fel, störningar eller trafikinformation gällande riks- eller länsvägar ring Trafikverket 0771-921 921 (dygnet runt).

De flesta byvägar inom kommunen sköts och underhålls av Älvdalens Besparingsskog eller Särna-Idre Besparingsskog. Har du frågor eller funderingar kring snöskottning och sandning av besparingsskogens vägar kan du läsa mer på Älvdalens Besparingsskogs webbplatslänk till annan webbplats och på Särna-Idre Besparingsskogs webbplatslänk till annan webbplats.

Vid akuta fel eller störningar på besparingsskogens vägar, ring:

Vid vissa byvägar är det istället en lokal vägförening eller samfällighet som är väghållare.

Information från Peab om riks- och länsvägar

Trafikverkets väghållare Peab kommer under vintern 2019/2020 göra vissa förändringar i sin plogning av gångvägar och cykelvägar genom Älvdalens kommun. Peab har under ett antal år plogat ett större område än vad som ligger på Trafikverket ansvarsområde.

Framledes kommer plogning och sandning enbart ske på den del som är Trafikverkets ansvar och bortforsling av snö kommer att utföras inom vägområdet efter behov av utrymme.

Anledningen till förändringen är att Peab vill undvika att ploga in snö som innehåller sand i stora högar in på enskilda fastighetsägares tomtytor.
Peab kommer fortsättningsvis inte att forsla bort snöhögar som ligger utanför vägområdet. Det blir fastighetsägarens ansvar.

Senast uppdaterad: 20 februari 2020