Eldningsförbud
Från och med torsdag 8 juni klockan 12.00 gäller eldningsförbud i Älvdalens kommun.

Snö, halka och sandning

Vem som sköter snöröjning och sandning av vägar och gator inom Älvdalens kommun beror på vem som är väghållare eller ansvarig fastighetsägare.

Senast uppdaterad: 23 november 2021