Information om coronaviruset
Följ de allmänna råden och rekommendationerna för att minska spridningen av covid-19! Här finns kommunens samlade information.

Ordningsregler

I ordningslagen kan du ta del av bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats. I de lokala föreskrifterna för kommunen hittar du fler ordningsregler som gäller för just Älvdalens kommun.

De lokala ordningsföreskrifterna tar till exempel upp föreskrifter om

  • förtäring av alkohol
  • ansvar för hundar
  • sprängning och skjutning med eldvapen
  • insamling av pengar.
Senast uppdaterad: 12 april 2019