Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg i din vardag finns olika möjligheter att få stöd i hemmet.

Du kan till exempel få hjälp i hemmet med personlig omsorg, städ, matdistribution, enklare fixartjänster och att göra fallförebyggande åtgärder i ditt hem. De flesta insatser behöver du ansöka om. Det är våra biståndshandläggare som tar beslut om insatser utifrån dina behov och socialtjänstlagen. Stödet är ofta avgiftsbelagt.