Färdtjänst

Färdtjänst är till för dig som har en långvarig funktionsnedsättning och som har svårt att resa med den vanliga kollektivtrafiken.

För att få resa med färdtjänst behöver du ett särskilt tillstånd. Tillståndet söker du hos Dalatrafik och Region Dalarna, som på uppdrag av Dalarnas kommuner ansvarar för färdtjänsten inom Dalarnas län.

Du som redan har beviljats färdtjänst bokar din resa dygnet runt hos Dalatrafiks beställningscentral genom att ringa 0774-44 00 00 eller mejla till bokning@dalatrafik.se

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst kan du beviljas om du ska resa från en kommun till en annan inom Sverige.

Om en person med funktionsnedsättning inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av att reskostnaderna blir höga eller för att personen behöver ledsagare kan han eller hon få riksfärdtjänst. Syftet med resan kan till exempel vara semester eller fritidsaktivitet. Om du har beviljats riksfärdtjänst bokar du själv din resa enligt de instruktioner som du har fått tillsammans med ditt beslut.

Senast uppdaterad: 28 december 2023