Psykisk hälsa

Alla kan må dåligt någon gång i livet. Det kan till exempel röra sig om oro, ångest, nedstämdhet eller sömnsvårigheter. Din hälsa kan då påverka förmågan att ta hand om dig själv i det dagliga livet och att umgås med andra. Den kan även minska din förmåga att arbeta eller att delta i aktiviteter.

Det är vanligt med psykisk ohälsa, de flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat. För många av de drabbade kan det räcka med att prata med en anhörig eller vän, men ibland kan man behöva söka hjälp.

Vid kris i livet

Någon gång i livet kan man råka ut för en kris, till exempel att en nära anhörig dör eller att man går igenom en skilsmässa/separation. Krisen kan leda till att du känner att du inte orkar ta tag i din situation på egen hand. Du kan därför behöva stöd utifrån. Du kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få tips och råd.

Telefonmottagning för dig med samisk bakgrund

Du som är 18 år eller äldre, har samisk bakgrund och bor i Älvdalens kommun, kan vända dig till Region Dalarnas telefonmottagning för att få hänvisning, information och rådgivning om psykisk hälsa och stöd i vart du ska vända dig om du är i behov av vård. Ärendet behöver inte gälla dig själv, du kan även ringa om du har någon i din närhet som mår dåligt och du har funderingar på vilket stöd som finns att få.

Den du får tala med är sjuksköterska inom psykiatrisk specialistvård och har kunskap om samers livsvillkor genom sitt deltagande inom Nätverket för Samisk hälsa.

Öppettider och telefonnummer hittar du på Region Dalarnas webbsida.

Senast uppdaterad: 27 maj 2024