Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Missbruk och beroende

Du som har frågor och funderingar runt ditt eget, en anhörigs eller en väns problematik kan vända dig till oss för råd och stöd. Vi kan vid behov erbjuda stödinsatser och olika former av behandling.

Nyckel och hjärtan av cement

Hur går det till?

  1. Vänd dig till kommunens kontaktcenter och be att få prata med en socialsekreterare som arbetar med missbruk/beroende.
  2. En tid för ett personligt besök till en socialsekreterare kommer att erbjudas inom två veckor. Du kommer få beskriva din situation för en socialsekreterare och berätta vad du behöver hjälp med.

Vad finns det för hjälp?

Exempel på hjälp kan vara personligt stöd, behandlingshem, boende med stöd, hjälp att sköta ekonomin och hjälp i kontakt med andra instanser.

Du som är anhörig

Du som anhörig kan få stöd och vägledning utifrån din situation. Vänd dig till kommunens kontaktcenter och be att få prata med en socialsekreterare som arbetar med missbruk och beroende. Du kan också vända dig till kommunens anhörigstöd.

Senast uppdaterad: 18 mars 2019