Information om coronaviruset
Våra gemensamma ansträngningar gör skillnad men läget är fortfarande allvarligt. Det är viktigt att fortsätt att följa Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas råd och rekommendationer!

Frågor och svar om hur vi jobbar inom vård och omsorg

Vi svarar på de vanligaste frågorna om hur vi arbetar inom vård och omsorg med anledning av coronaviruset, covid-19. Här kan du bland annat läsa om hur vi skyddar boende, brukare och personal mot smitta inom äldreomsorgen.

Även om Regeringen har upphävt besöksförbudet från 1 oktober behåller vi våra restriktioner på Tallbacken, Furuvägen, Solängsgården och Särna äldreboende.

Har du särskilda skäl för besök?

Om du vill hälsa på en närstående eller vän på kommunens äldreboenden ska du kontakta respektive verksamhetsansvarig för att boka en tid. Mötet sker på anvisad plats och på ett coronasäkert sätt. Och som alltid gäller Folkhälsomyndighetens råd och rekommendationer.
Genom att ringa vårt Kontaktcenter kommer du i kontakt med rätt person för att boka besök.

Det finns många andra sätt att hålla kontakt. Du kan till exempel alltid ringa, skicka blommor, choklad, brev eller vykort till den du hade tänkt hälsa på.

Skicka videohälsning

Du kan nu även skicka en videohälsning till någon på våra boenden. Du filmar enkelt med din mobilkamera och skickar sedan in filmen till oss så hjälper vi till att visa upp din digitala hälsning. På Träffpunktens webbsida kan du läsa hur du ska göra.

Skajpa

Vill du kunna både se och prata med någon som bor på något av våra boenden? Då kan du göra det via programmet Skype. Biblioteket i Älvdalen lånar ut surfplattor med skypekonton så att de äldre kan skajpa med sina nära och kära.

Nej, i nuläget har vi inga bekräftade fall av smitta hos boende/brukare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter.

Observera att detta gäller boende/brukare i kommunens vård- och omsorgsverksamheter, inte om det eventuellt finns personer bosatta i kommunen som är bekräftat smittade.

Dalarnas smittskydd kan se att det finns en allmän smittspridning i hela länet men de har inga uppgifter om antal smittade, bara uppgifter om antal bekräftade fall av smittade av covid-19.

Gällande antal bekräftade fall av covid-19 i länets kommuner kan Smittskydd Dalarna inte samköra sitt register med folkbokföringen. Det kan Folkhälsomyndigheten, vilket gör att de får en mer korrekt bild. Region Dalarna hänvisar därför från och med vecka 37 till Folkhälsomyndighetens statistik.

Bekräftade fall i Sverige - daglig uppdatering (Folkhälsomyndigheten)länk till annan webbplats

Ja, till de som är närmast berörda. Det innebär att anhöriga till den sjuke och personal på dennes avdelning kommer att bli informerade så fort som möjligt. Medarbetare får bara dela information om en enskild brukare med kollegor som behöver information för sin yrkesutövning.

Vi vill vara så öppna vi kan, men vi kommer inte alltid att kunna berätta allt. Till exempel kommer vi inte kunna berätta vilket boende det handlar om. Anledningen är patientsekretess och hantering av känsliga personuppgifter. Information om en individs hälsotillstånd är en känslig personuppgift. Vår kommun är en liten kommun till invånarantal och på våra boenden bor få personer. Om vi skulle berätta vilket boende som har personer med bekräftad covid-19 är risken alltför stor att enskilda individer skulle kunna pekas ut.

Vid det första bekräftade fallet av covid-19 i någon av kommunens omsorgsverksamheter kommer vi att lägga ut information på vår webbplats, men vi kommer inte att berätta om vilket boende det rör sig om.

Vi arbetar efter de basala hygienrutinerna och följer Folkhälsomyndighetens och Region Dalarnas rekommendationer. Basal hygien omfattar bland annat handhygien, användning av arbetskläder och hur vi tar hand om våra brukare och boende. Det är viktigt att vår personal följer rutinerna för att skydda både sig själva och andra under hela arbetsdagen, alltså både i vårdsituationen och kollegor emellan.

Läs gärna mer i våra riktlinjer för basala hygienrutiner.

Här berättar Region Dalarnas smittskyddsläkare Anders Lindblom hur coronavirus sprids och hur man kan skydda sig från att bli smittad när man jobbar inom vård och omsorg. ​

Vi befinner oss i en pandemi och läget är fortfarande allvarligt. Vi är i en situation som vi aldrig stått inför tidigare. Det är naturligt att känna någon typ av oro, det gör nog de flesta. Du som är anhörig ska veta att vi i kommunen gör det vi kan för att skydda våra boende/brukare och vår personal.

För oss är det viktigt att följa de råd och rekommendationer som vi får av Folkhälsomyndigheten och Smittskyddsenheten på Region Dalarna. De är experter och bäst på att göra bedömningar utifrån sin erfarenhet av smittskydd och vård.

Hör gärna av dig till kommunen om du har frågor som du inte får svar på här. Och var noga med att vara källkritisk inför den information du möter i sociala medier och på andra ställen.

Personer som bor på särskilda boenden, LSS-boenden eller har andra kommunala vård- och omsorgsinsatser som exempelvis hemtjänst eller hemsjukvård ska lämna prov om de har sjukdomssymtom.

Även all omsorgspersonal som har symtom på covid-19 lämnar prov.

Lämna prov för covid-19 (1177, Vårdguiden)länk till annan webbplats

Vi försöker begränsa så att personalen jobbar hos samma boende/brukare i den mån vi kan. Om en boende/brukare skulle ha sjukdomssymtom är detta extra viktigt.

Om en sjuksköterska bedömer att personen skulle vara i behov av akutsjukvård kontaktar vi läkare på Region Dalarna för samråd om var patienten vårdas bäst.

Om den boende/brukaren inte är så sjuk att den behöver akutsjukvård isolerar vi den boende/brukaren i sitt boende.

Region Dalarna rekommenderar följande skyddsutrustning vid vård av personer med misstänkt eller bekräftad smitta av covid-19: visir, förkläde, munskydd (om inte visiret är vältäckande) och handskar (vid kontakt med kroppsvätskor).

I normala fall, det vill säga när personalen vårdar brukare/boende som inte visar tecken på sjukdom eller som inte har bekräftad smitta av covid–19, använder personalen skyddsutrustning enligt den basala hygienrutinen. länk till annan webbplats
Basal hygien omfattar handhygien och användning av arbetskläder, skyddshandskar och skyddskläder. Olika typer av arbetsmoment kräver olika typer av skyddsutrustning. 

Vi arbetar efter de instruktioner, råd och rekommendationer vi får från Folkhälsomyndigheten (nationellt) och Smittskyddsenheten i Region Dalarna (regionalt). De är experter på smittskyddsfrågor. De rekommenderar i dagsläget inte munskydd för personal som arbetar med brukare som inte visar några tecken på smitta.

I dagsläget har vi den utrustning vi behöver.

Arbetskläder tillhandahålls på arbetsplatsen och får inte tas hem efter arbetspasset. Personalen byter dagligen till rena arbetskläder och även under arbetsdagen om kläderna skulle bli smutsiga under arbetspasset. Kläderna tvättas på arbetsplatsen.

Vi ser hela tiden över städning för att förebygga smittspridning, inte bara i miljöer där boende och brukare vistas, utan även personalrum där vi alla behöver hjälpas åt att säkerställa att vi håller rent och avstånd till varandra.

Vi har en plan för att kunna hantera ett större sjukbortfall i personalen, då får vi ställa om och jobba annorlunda. Vi rekryterar och skolar in vikarier redan nu, så det finns folk att ringa in om vi skulle ha det behovet.

Vi försöker med andra ord förbereda oss så gott vi kan, och samtidigt vara flexibla eftersom vi vet att allt inte går att förutse vid en krissituation.

De flesta av våra boende/brukare är riskgrupper och därför har vi olika rutiner för att skydda dem, till exempel genom besöksförbud på boenden och genom att arbeta efter de basala hygienrutinerna.länk till annan webbplats

För personalen ser vi att den skyddsutrustning vi har och de basala hygienrutinerna är nog för att skydda personalen, även de som befinner sig i en riskgrupp.

Oro för smitta är inte ett giltigt skäl att inte utföra sina arbetsuppgifter eller att inte infinna sig på arbetet. Arbetsgivaren behöver självklart ta hänsyn till om det finns enskilda arbetstagare som är i en särskilt utsatt position och då göra en bedömning i det enskilda fallet.

Nej, det får vi inte göra. Vi bedriver lagstadgad verksamhet, de personer som kommer till våra boenden har beslut på detta och vi måste ta emot dem om vi har plats.

Alla som flyttar in på boendet kommer att provtas innan de flyttar in.

Anhöriga och vänner till de boende. Lokalvårdare och till exempel fastighetsskötare räknas som personal. Därför gäller besöksförbudet inte dem, men alla ska följa riktlinjerna. Leverantörer utgör ingen risk, eftersom de inte träffar de boende.

Äldre personer över 70 år tillhör riskgruppen och kan bli allvarligt sjuka av covid-19. För att hålla sig friska ska de därför begränsa sina fysiskt nära kontakter. De flesta som kommer till våra mötesplatser är äldre och kommer för att umgås, prata, fika eller vara med på andra gemensamma aktiviteter.

För att minska risken för smitta har vi stängt våra mötesplatser Träffpunkten på Tallbacken i Älvdalen, Rockstugan i Särna och Solängsgården i Idre tills vidare.

Vi hoppas på förståelse och ser fram emot att öppna mötesplatserna igen när risken för smittspridning är över.

Vi måste hjälpas åt att minska smittspridningen av coronaviruset covid-19. Du som är över 70 år tillhör den främsta riskgruppen. Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för allas skull.

Utkörning av varor

Du eller någon som tillhör övriga riskgrupper kan få hjälp med packning och
utkörning av varor, medicin och låneböcker.

  1. Beställ dina varor genom att kontakta din butik, ditt apotek eller bibliotek.
  2. De packar dina varor och ringer Frivilliga resursgruppen, FRG, om du vill ha gratis hemkörning.
  3. FRG levererar hem till dig tisdagar och torsdagar.

Kontaktuppgifter till butikerna

Butiker i Idre

Butik i Särna

Butiker i Älvdalen

Du som är äldre eller tillhör en riskgrupp ska begränsa dina fysiska kontakter för att minska risken att bli smittad av det nya coronaviruset. Vi förstår att det gör att du kan känna dig ensam och orolig.

  • Känner du dig orolig med anledning av coronaviruset och dess spridning?
  • Känner du dig osäker på vart du kan vända dig för att få hjälp med det du behöver?
  • Vill du bara prata en stund?

Då kan du kontakta anhörigstöds tillfälliga telefonlinje som riktar sig till äldre och personer i riskgrupp.

Telefontid: måndag till torsdag klockan 09.00–12.00

Telefonnummer: 0251-313 00 (du kopplas vidare)

Du kan självklart vara anonym. Säg bara att du vill prata med anhörigstöd när du ringer. Vi har tystnadsplikt.

På vår sida med information om coronaviruset hittar du fler kontaktuppgifter dit du kan vända dig med din oro eller stress.

Du som arbetar med riskgrupper är särskilt viktig just nu. Här finns information för att du ska kunna utföra ditt arbete.

Socialstyrelsen samlar bland annat basala hygienrutiner, digitala kurser, information till personal på olika språk och specifik information för olika områden inom socialtjänsten.

Region Dalarna samlar bland annat information om vårdhygien, skyddsutrustning och riktlinjer för olika situationer. Här hittar du även specifik information för just Dalarna, till exempel vad som gäller vid provtagning, smittspårning och smittfrihetsbedömning.

På Högskolan Dalarna finns bland annat e-utbildningar om covid-19 för vårdpersonal. Det finns även filmer särskilt lämpliga för nyanställda inom vård och omsorg.

Hur länge ska jag vänta innan jag kan gå tillbaka till jobbet och träffa andra?

Vi följer Smittskydd Dalarnas rekommendationer som kan skilja sig något från Folkhälsomyndighetens nationella råd. Hur länge du ska stanna hemma beror på hur länge du har haft symtom, om du har lämnat prov och i så fall vad provet visar. Vad som gäller för dig kan du läsa på 1177.se/Dalarna.

Hur länge ska jag vänta innan jag kan träffa andra? (1177.se/Dalarna)​länk till annan webbplats

Senast uppdaterad: 20 oktober 2020