Ledsagning

Om du inte klarar av att ta dig fram i samhället på egen hand, tillexempel på grund av psykiska eller fysiska funktionshinder, kan du få hjälp av en ledsagare.

Ledsagning

Syftet med ledsagning är att bryta den isolering som äldre och funktionshindrande kan drabbas av och möjliggöra för den enskilde att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet.

Ledsagning beviljas inte för resor till sjukvårdsinsatser, då detta normalt sett är regionens ansvar (sjukresor Länk till annan webbplats.).

Följeslagare

Ledsagning innebär i regel endast hjälp med förflyttningen från en punkt till en annan. Om du dessutom behöver hjälp under själva aktiviteten kan du ha rätt att få hjälp av en följeslagare.

Så ansöker du om ledsagning eller följeslagare

Du ansöker om stöd och insatser hos vår biståndshandläggare vid Norra Dalarnas Myndighetsservice. De utreder och beslutar om vilket stöd du kan få.

Ansökan och regelverk

Senast uppdaterad: 26 februari 2021