Hemsjukvård

Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning inte kan ta dig till en vårdcentral kan du ha rätt till hemsjukvård. Inom kommunens hemsjukvård arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

Du kan få hemsjukvård under en kortare period till exempel efter en sjukhusvistelse eller om du behöver vårdas hemma under en längre tid. Det gäller även dig som bor i särskilt boende eller liknande.

Hemsjukvårdens sjuksköterskor finns tillgängliga dygnet runt, årets alla dagar. Hemsjukvårdens arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster finns tillgängliga under dagtid på vardagar. Läkarinsatser inom hemsjukvården ansvarar Region Dalarna för.

Behöver du hemsjukvård?

Du kontaktar din vårdcentral om du har behov av att få hemsjukvård. Vårdcentralens läkare samarbetar med vår kommunala hemsjukvård.

Vad kostar hemsjukvård?

När du är inskriven i hemsjukvården betalar du för de vårdtimmar du får upp till fem timmar då kommunens maxtaxa träder in.

Om du bokar av ett besök från hemsjukvården sent, eller om du inte är hemma den  tid ni har kommit överens om, får du betala en extra avgift.

Du kan läsa mer om maxtaxa och avgifter inom hemsjukvården här

Senast uppdaterad: 12 maj 2022