Vilket stöd kan man få?

Det finns olika stöd- och hjälpinsatser att söka för dig med fysisk eller psykisk funktionsvariation. Det är ditt behov som avgör vilket stöd du får.

Vi hjälper dig att hitta rätt stöd för att du ska kunna leva ett så gott och självständigt liv som möjligt.

Exempel på stöd som du kan få:

  • Personlig assistent
  • Ledsagarservice
  • Kontaktperson
  • Avlösarservice
  • Daglig verksamhet

Vilket stöd du kan få bestäms utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och Socialtjänstlagen, SoL.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022